Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Georgia - Brunswick

La Nail Too - Georgia - Brunswick
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/02/2008
- Cần gấp thợ nails nam nữ biết làm tay chân nước, bột Pink and White thì càng tốt
- Bảo đảm lương cao tiếp hậu ...Visitor : 96904