Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Lutz

GEL NAIL - Florida - Lutz
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 30/03/2010
- Cần thợ nail biết làm tay chân nước.
- Cần thợ nail biết làm bột. ...

Gel Nails - Florida - Lutz
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 27/02/2008
- Cần thợ nam, nữ có kinh nghiệm làm Pink & White và tay chân nước
- Đặc biệt ưu tiên cho nữ ...Visitor : 96924