Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ : Florida - Belleview

Star Nails - Florida - Belleview
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 03/03/2008
- Cần thợ nails nam, nữ biết làm bột và tay chân nước
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp hậu, lương tuần trên $700 ...Visitor : 96904