Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Tôn Giáo - Công Giáo

 Người Vô Thần (BBT sưu tầm) - Tôn Giáo -  đăng ngày 2007/10/03
 Một trong những câu truyện hay được rút ra từ Đại Thế Chiến II là câu truyện về một chiếc máy bay bị rớt tại vùng biển Thái Bình Dương.Visitor : 96903