Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Georgia

Elite Nail Spa - Georgia - Suwanee
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/03/2010
- Cần thợ nails nữ giỏi tay chân nước.
- Cần thợ nails nữ biết làm Pink & White, phải biết tiếng anh rành. ...

Nail Salon - Georgia - Canton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 29/01/2010
- Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp cao. ...

Posh Nail Spa - Georgia - Flowery Branch
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 21/01/2010
- Cần thợ nails nữ biết làm mọi thứ.
- Thợ nails phải có bằng nails tiều bằng Georgia. ...

Posh Nails - Georgia - Buford
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 18/01/2010
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm biết làm bột Pink & White.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng tiếp hậu. ...

Regal Nails - Georgia - Jonesboro
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/09/2009
- Cần thợ nails nữ biết làm tay chân nước, Pink & White.
- Tiệm làm income cao, tiếp hậu. ...

Magic Nails - Georgia - Moultrie
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 07/10/2008
- Cần thợ nails có kinh nghiệm bột và tay chân nước.
- Lương $3,200 trở lên. ...

Fancy Nails - Georgia - Grovetown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 07/10/2008
- Cần thợ nails nữ kinh nghiệm, bao lương $750/tuần, hơn thì ăn chia.
- Tiệm nằm ở thành phố Augusta cách thành phố Atlanta khoảng 2 tiếng. ...

SPATANEOUS NAILS  - Georgia - Atlanta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 11/08/2008
- Cần gấp 3, 4 thợ nails, có bằng nails tiểu bang Georgia.
- Lương từ $800 đến $1000 một tuần. ...

Posh Nail&Spa - Georgia - Flowery Branch
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/06/2008
- Tiệm đang cần nhiều thợ nails nữ biết làm bột Pink & White và body massage
- Tiệm nằm trong khu super Target, khu Mỹ trắng ...

E Nails - Georgia - Albany
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/06/2008
- Cần thợ nails gấp nam, nữ biết đắp bột và tay chân nước
- Bao lương $700 một tuần hơn thì ăn chia ...

Regal Nails inside Super Wal-mart - Georgia - Oakwood
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/06/2008
- Cần gấp thợ nails nữ giỏi biết làm bột và tay chân nước
- Tiệm cách Georgia mall 10 phút ...

Foxy Nails - Georgia - Hinesville
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/06/2008
- Cần nhiều thợ nails làm ở Hinesville, Goergia cách Atlanta 3h30
- Bao lương $3000 một tháng nếu trên thì ăn chia 6/4 ...

Magic Nails - Georgia - Moultrie
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/05/2008
- Cần gấp thợ nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước
- Bao lương $2800 - $3000 một tháng và bao ăn ở ...

L Nails - Georgia - Augusta
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/05/2008
- Cần thợ nữ biết làm bột, bao lương hay ăn chia tùy ý
...

J D Nails - Georgia - Cumming
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/04/2008
- Cần nhiều thợ nails biết làm Pink and White
- Cần thợ nails biết làm tay chân nước ...

New Nails - Georgia - Tucker
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/04/2008
- Cần thợ tay chân nước full time
- Tiệm cách Plaza Asian 99 khoảng 5 phút ...

US Nails - Georgia - Dalton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 24/04/2008
- Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột
- Tiệm nằm trong mall ở thành phố Dalton, GA ...

LiLy Nails - Georgia - Macon
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 16/04/2008
- Cần thợ nam, nữ biết làm bột
- Cần thợ nam, nữ biết làm tay chân nước ...

Joy Nails - Georgia - Smyrna
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 02/04/2008
- Cần thợ nữ có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước (biết wax càng tốt)
- Tiệm cách Chamblee khoảng 20 phút đi về hướng West 285. ...

Awesome Nails  - Georgia - Duluth
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 27/03/2008
- Cần thợ nữ biết làm bột Pink & White
- Tiệm nằm tr6n đường 141 cách chamblee 20 phút ...Visitor : 96924