Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Ohio

Solar Nails - Ohio - Youngstown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 28/08/2008
- Cần thợ nails nam, nữ biết làm bột Pink & White.
- Cần thợ biết làm tay chân nước. ...

Regal Nails - Ohio - Newark
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 14/07/2008
- Cần thợ nails nữ kinh nghiệm làm ở Newark, OHIO.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, lương cao, tiếp hậu. ...

Nails City - Ohio - Youngstown
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 10/07/2008
- Cần thợ nam, nữ có kinh nghiệm, biết làm bột 2 màu và nails art.
- Tiệm nằm trong Southern Park Mall ...

Nails 4 You - Ohio - Dayton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/02/2008
- Cần nhiều thợ nails xuyên bang
- Có chổ ở thoải mái ...

Hollywood Nails - Ohio - Ashtabula
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 16/11/2007
- Cần gấp thợ nails nữ hoặc nam có bằng OHIO.
- Tiền lương $4,000 một tháng có chổ ở. ...

City Nails  - Ohio - Columbus
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 15/11/2007
- Cần thợ nails gấp nữ hoặc nam (fulltime or partime).
- Bao lương hay ăn chia $3,000 - $3,200 một tháng. ...Visitor : 96903