Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Sang Tiệm - Alabama

Luxury Nails - Alabama - Birmingham
(Cần Sang Tiệm) -  đăng ngày 26/02/2008
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng giá cao, income ổn định, rất thích hợp cho Family Business.
- Tiệm mới rất sang và rộng 1200 sqf, có 6 ghế Spa, 6 bàn. ...Visitor : 96904