Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Idaho

Cali Nails - Idaho - Idaho Falls
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 13/01/2008
- Cần thợ nails nữ hiền kinh nghiệm, biết làm Pink and White
- Có thể nhận check, bao lương $900/7 ngày ...Visitor : 96924