Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - West Virginia

Nails 2001 - West Virginia - South Charleston
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 26/10/2008
- Cần gấp thợ nails nam hoặc nữ có kinh nghiệm.
- Lương cao tiếp hậu, có chổ ở cho những thợ ở xuyên bang. ...

Hot Nails - West Virginia - Barboursville
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 23/10/2008
- Tiệm đang đông khách.
- Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước. ...Visitor : 96924