Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Pennsylvania

Nail World - Pennsylvania - Somerset
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 04/03/2010
- Cần gấp thợ nails nữ gấp.
- Tiệm nằm trong khu sang trọng, lương cao, tiếp hậu. ...

Nails - Pennsylvania - Exton
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 01/02/2010
- Cần thợ nails có kinh nghiệm và làm lâu dài.
- Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, rất sang trọng, khách lịch sự, tiếp cao. ...Visitor : 96904