Kính Chào  | Quảng cáo miễn phí cho các tiệm nails cần thợ | Mọi chi tiết xin liên lạc email: quangcao@TimNails.com .
Mục Lục
 Cần Thợ - Minnesota

First Nails - Minnesota - ST Paul
(Tiệm Cần Thợ) -  đăng ngày 22/03/2010
- Cần thợ nails nữ nếu không biết sẽ hướng dẫn.
- Tiệm nằm trong mall, không khi thoải mái như gia đình. ...Visitor : 97176